Velkommen til siden for
Frøken Thordis Smestads legat

Frøken Thordis Smestads legat ble opprettet i 1975, med følgende formål, som fortsatt er gjeldende:

Å hjelpe:
    • En eller flere utenlandske flyktninger,
    • som har fast bopel i Norge,
    • som har bodd her i minst 5 år,
    • som har fylt 60 år,
    • som er økonomisk dårlig stilt,
    • og har flyktet fra et kommunistisk regime.

Søkere må oppfylle alle disse kriteriene for å bli vurdert til å motta støtte.

Søknader med de nødvendige vedlegg kan når som helst sendes til nedenstående adresse.

Innkomne søknader behandles normalt to ganger i året - i mai og november.

Personer som tidligere er tildelt midler fra Legatet vil normalt ikke bli vurdert for ytterligere støtte.

Komplette søknader som har de obligatoriske vedlegg, vil bli vurdert og utfallet vil bli formidlet til søkeren, men vis tålmod for dette kan ta tid ved stor søknadspågang.

Søknadsskjema med obligatoriske vedlegg bes sendt til:

Frøken Thordis Smestads legat
Postboks 17 Rema Vinderen
0319 Oslo